Loading...

Surat Cintaku untuk Semua Sahabatku Dimanapun Berada

Sahabatku, apakah kalian tahu jika kita ini merupakan fitnah terbesar di dunia ini?


Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku fitnah (cobaan) yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki daripada (fitnah) wanita. (HR. Muttafaq ‘alaihi)
Dan tahukah kalian, jika kebanyakan penghuni neraka adalah wanita? (Penguat Hati Ketika Ujian Menyapa)
Saya diperlihatkan neraka. Saya tidak pernah melihat pemandangan seperti hari ini yang sangat mengerikan. Dan saya melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, ‘Kenapa wahai Rasulallah? Beliau bersabda, ‘Dikarenakan kekufurannya.' Lalu ada yang berkatak, 'Apakah kufur kepada Allah?' Beliau menjawab, ‘Kufur terhadap pasangannya, maksudnya adalah mengingkari kebaikannya. Jika anda berbuat baik kepada salah seorang wanita sepanjang tahun, kemudian dia melihat anda (sedikit ) kejelekan. Maka dia akan mengatakan, ‘Saya tidak melihat kebaikan sedikitpun dari anda.” (HR. Bukhari, no. 1052) (Kuatkan Hatinya dan Katakan Aku begitu Mneyayanginya, Ya Rabb)
Jika kalian tahu, lalu adakah upaya yang kalian lakukan agar kehadiran kita tidak dianggap fitnah dan agar kelak neraka bukan menjadi persinggahan terakhir kita?
Sahabatku, sesungguhnya Allah memuliakan kita dengan agamanya dan Allah juga memberikan jalan lapang bagi kita menuju ke surga_Nya. Sayangnya banyak diantara kita yang mengabaikannya. 
Jika seorang wanita menunaikan shalat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya; niscaya akan dikatakan padanya: “Masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kau mau”. (HR. Ahmad ).
Loading...
Previous
Next Post »
loading...